Branques / Unitats

Quina edat tens? Les branques es divideixen per edats. Per aquest motiu presta atenció a la següent informació i selecciona la teva branca en el menú / índex.

Castors i Llúdrigues: De 5 a 8 anys

Llops i Daines: De 8 a 11 anys

Rangers i Noies Guies: De 11 a 14 anys

Pioners i Caravel·les: De 14 a 17 anys

Truc: A partir de 17 anys.

ELS CASTORS
Els Castors som els escoltes més petits. Tenim entre 5 i 8 anys. Per fer-nos conèixer portem una camisa de color taronja. . treballem , les normes i el compromís.
Tampoc no es tracta d'un compromís explícitament si no la simple transmissió d'uns models de conducte i actituds davant l'entorn, i es començarà treballant el compromís
en coses tan simples com guardar el material o realitzar una terminada tasca
Els Castors , en aquesta edat , fan el primer pas per a independitzar-se de la família i descobrir la vida social, la convivència. És un bon moment per educar l'atenció ja que es cansen molt aviat si es manté una mateixa activitat més de cinc minuts.
Confonen la fantasia i la realitat i el raonament lògic es limita a allò que pot manipular o veure.
La natura i el país són dos aspectes externs del nen/a que anirem treballant a lo llarg de tot el procés escolta, tot fent que els estimi i els vagi coneixent. Les normes cal introduir-les per mitjà dels contes i en les diferents circumstàncies que es vagin creant,
després de realitzar una activitat que hagi anat bé...
Això es el que pensem del cau : El cau es un lloc on fem excursions,campaments, jocs , tallers i fema amics .
Venim al cau cada dissabte de 4 a 7 de la tarda, cada mes fem una excursió a la muntanya. Fem campaments per setmana santa I d`estiu.Ens ho passem molt be , Aprenem moltes coses com respectar la natura, conèixer llocs diferents , a compartir amb els altres , ajudar-nos entre tots , tractar-nos be i a viure noves experiències


LLOPS I DAINES
Els Llops/Daines, esta format pels Nens I nenes de 8 a 11 anys. El Mètode de Llops i daines es aplicat a un estol, format per un equips de caps repartits en sisenes, on dintre de cada una hi ha una sisener i un segon sisener. L'activitat i el mètode dels llobatons
i les daines està basat en el llibre de la Jungla, del que aprenem a viure amb les orelles sempre atentes, a través del joc, l'observació, etc .Durant un curs i seguint els objectius marcats es van fent un conjunt d'activitats que culminen amb el campament i conduïts per les experiències viscudes hi ha un moment de reflexió damunt la fe. La promesa és
el moment més important dins la vida del llop o daina; en aquest instant deixa d'esser "pota tendra", o sigui que ha assolit la maduresa per incorporar-se a l'estol com a llobató o daina mitjançant la promesa es compromet davant l'estol a complir el "tant com puc".
Hi ha una llei i unes màximes que li recorden que ha d'esser net, sincer, alegre, etc. La progressió queda reflexada amb els estels i especialitats.
MI això es el que pensem del cau :Fem una excursió cada mes ,campaments per setmana santa i estiu i activitats cada dissabte , tot això ho fem per divertir-nos i aprendre coses , hem fet tallers com de papiroflèxia, de cuina, ens ho passem molt be . Les activitats les fem al cau i a la natura , ens agraden molt els campaments , anar a la natura i els jocs de nit


RANGERS I NOIES GUIES
Els Ràngers i Noies guies , estan formats per a nens i nenes de 11 a 14 anys. Actuen en petits grups de cinc o sis persones, dits tradicionalment " patrulles ", en les que cada membre assumeix una responsabilitat concreta i es compromet a col·laborar
amb els altres.L'aventura es planteja com a exploració i descobriment d'ell mateix i del món que l'envolta. Es pren com a referència la història de " Robinson Crusoe ", on partint del no res, fa de l'illa deserta una llar reconfortable amb l'única ajuda de l'enginy i la imaginació
Un punt essencial en l'etapa de ràngers és la feina en equip,per aquest motiu són tan importants les Patrulles que són les petites unitats de treball en que es divideix la unitat per funcionar d'una manera més operativa, cada patrulla té un nom i un color,
el nom sol esser el d'algun animal autòcton. Cada membre de la patrulla té un càrrec. El compromís i l'adquisició de responsabilitats és en tot l'escoltisme un punt de treball constant, però és a ràngers on els nois comencen a proposar-se objectius
i compromisos seriosos, que es reflectiran a:La carta R/E és el compromís que adquireix tota la unitat dels objectius que ha d'assolir.
El llibre d'unitat, com el seu nom indica, és el llibre que ha de tenir la unitat, on s'anoten totes les reflexions, pensaments, queixes,.. i que ha d'estar sempre amb la unitat ( a les sortides també). Podríem dir que és l'espai de reflexió de tota la unitat i també dels caps
Al segon i tercer trimestre quan l'unitat està ja consolidada és comença un projecte conjunt on els nois/es es proposen fer abans d'acabar el curs


PIONERS CARAVEL·LES
Un grup de pioners - caravel·les està format per joves d'edats compreses entre els 14 i 17 anys, juntament amb un equip de caps. Per dur a terme la seva activitat, el grup
s'organitza a partir d'uns equips que donen eficàcia i agilitat al grup, i fan possible una convivència més profunda a nivell individual
Cada equip està format per 5-6 nois i un d'ells n'és el responsable.Com a resposta als desitjos intensos dels joves d'aquesta edat (desig de descobrir coses noves i altres persones, el desig d'anar-se integrant més vivament dins el món dels adults, el desig d'esser reconeguts en la seva importància), el Pioner-Caravel·la es proposa viure l'EMPRESA
Una Empresa és qualsevol activitat que el grup fa amb un objectiu concret, que és escollida per tots i que respon a unes necessitats del grup.
Una vegada s'ha escollit l'empresa, la feina s'organitza de tal manera que cada equip queda responsable d'una feina concreta. Cada un d'ells en la seva feina específica: el mètode de treball i aprèn les tècniques que necessita.
L'extrajob és una activitat concreta que respon a necessitats de finançament de l'empresa en curs. El Pioner-Caravel·la pretén ser una persona "Autèntica, Oberta, Solidària, Crítica, Compromesa, Lliure i que Estima


L'ORGAN QUE DIRIGEIX L`AGRUPAMENT ES EL CONSELL D`AGRUPAMENT CONSTITUIT PER :
-Els caps de les diferents branques
-Els caps d'agrupament
-El responsables pedagògics
-El consiliari (que a més representa l'Escola)
-Representants del Truc o l'animadorAVIS El web utilitza galetes per facilitar i millorar la navegació dels seus usuaris, recopilar informació anònima sobre les visites mitjançant Google Analytics.